> DOBLE ENVIDRAMENT
És un envidrament aïllant tèrmic composat per dos o més vidres, de perfecta planimetria i qualitat òptica, entre els quals existeix una cambra estanca d’aire deshidratat.

La cambra s’obté gràcies a un perfil separador (intercalari) d’alumini unit al vidre per cordons de butil, i això formarà la primera barrera de segellat i estanqueïtat.

A més existeix una segona barrera segellant, la qual està constituïda per polisulfur injectat a pressió entre l’extrem exterior del marc separador i els dos extrems dels vidres, la funció dels quals és formar un bloc compacte i elàstic del conjunt dels vidres.

El conjunt delimita i garanteix un volum d’aire sec entre els dos vidres. La doble barrera de segellat permet que la cambra d’aire es mantingui en perfectes condicions en el decurs del temps.

Com cal suposar, les característiques i prestacions del CLIMALIT dependran de la configuració de vidres que seleccionem per a la seva composició.

Cal definir el sistema per referir-nos a les 4 cares (o posicions) d’un vidre amb cambra d’aire:

Exterior (Cara 1-2) / Cambra / (Cara 3-4) Interior

La cara 2 (vidre exterior) i la cara 3 (vidre interior) queden tancades dins de la cambra, i com a conseqüència la cara 1 (vidre exterior) i la cara 4 (vidre interior) corresponen a les cares exteriors. Aquestes dades són rellevants a l’hora d'encadellar determinades configuracions de CLIMALIT o fins i tot en el moment d’instal·lar-los en obra.