> Vidre amb cambra d’aire bàsic Climalit®
El Climalit bàsic acompleix una "funció tèrmica", ja què dificulta els intercanvis de temperatura entre els dos ambients que delimita, aïllant tant del fred com del calor. Aquesta reducció dels fluxos de calor que proporciona respecte d’un envidrament simple té l’origen en la resistència tèrmica de l’aire sec i en repòs tancat dins de la cambra.
A l’hivern, la cara del doble vidre exposada a l’interior de l’habitatge posseeix una temperatura superior a la d’un vidre monolític, per la qual cosa es redueix l’efecte de paret freda i, en conseqüència, el risc d’aparició de les condensacions que normalment entelen els vidres monolítics. Això permet una ambient més confortable, inclòs en les zones properes a les finestres.