> Climalit + Cool-Lite + Planitherm
Definirem BALANÇ ENERGÈTIC: Aïllament tèrmic i control solar combinats. L’estalvi d’energia de calefacció no ens ha de fer oblidar que la captació solar tan desitjable en l’hivern i la primavera, pot ocasionar en el període estival augments no desitjats de la temperatura interior, i per tant una despesa innecessària de costoses frigories. En la nostra latitud, a causa de les variacions de l’alçada del sol, el Factor Solar dels vidres resulta afavorit (disminueix) per l’augment de l’energia reflexada, malgrat la qual cosa el tractament correcte dels tancaments transparents en previsió del règim d’estiu serà el que faci servir els vidres reflectants de Control Solar.

L’envidrament ideal serà aquell que tot i permetre en l’hivern fortes incidències solars i per tant baixar les pèrdues de calories, constitueixi una pantalla eficaç contra l’excés de calor solar a l’estiu, permetent un estalvi de frigories. Tot això sense renunciar a la il·luminació natural ni a les grans superfícies envidrades, indispensables en l’arquitectura moderna.
lg
Energia solar global incident
T
Transmissió energètica global
R
Reemissió a l’exterior de l’energia absorbida
Ae
Reemissió a l’exterior de l’energia absorbida
Ai
Reemissió a l’interior de l’energia absorbida
Fs
Factor solar (energia que penetra a l’interior) Fs = T + Ai
K
Coeficient de transmissió de calor per conducció
Q
Calor produït
qp
Calor perdut
qp
Calor estalviat
Lògicament un tractament adequat dels tancaments inclourà les corresponents proteccions solars fixes i mòbils en les façanes, així com els aïllaments tèrmics oportuns.

A l’hora de projectar l’envidrament d’un edifici, CLIMALIT ens permet de reunir els avantatges de diferents tipus de vidre en un volum.


Cal no oblidar que la nostra àrea té climes molt dispars i que per tant la incidència de sol varia d’entre 2000 a 3000 hores l’any segons les zones, de les quals aproximadament 1000 hores es corresponen al període d’hivern, amb l’ús de la calefacció, i tota la resta en èpoques estivals quan s’utilitzen sistemes de refrigeració.

Una correcta combinació dels paràmetres K, Fs y TI abans descrits, serà la resposta a les exigències pel que fa a qualsevol envidrament des d’un plantejament tèrmic i lumínic.
Un edifici amb una forta inèrcia tèrmica protegit per un bon aïllament en la seva cara exterior, tant en els tancaments opacs com en els envidrats, permetrà de reduir el flux tèrmic, serà poc sensible a les variacions de les temperatures exteriors i assegurarà un bon confort i estalvi de l’energia durant tot l’any.

CLIMALIT, en les seves diferents composicions, és indispensable per assolir un adequat equilibri entre l’energia, la il·luminació natural i el disseny arquitectònic, assolint el màxim confort i estalvi, alhora que contribueix a respectar el medi ambient.