> Climalit tèrmic
Doble envidrament especial basat en omplir la cambra d’un doble vidre amb gas Argó (Ar) o d’Hexafluorur de Sofre (SF6), o combinat, amb propietats i característiques que milloren considerablement aïllament acústic (amb SF6) i tèrmic (amb Ar) d’un doble vidre bàsic.

Són gasos inerts, incolors i no tòxics i d’absoluta resistència química a la radiació ultravioleta i als canvis bruscos de temperatura, i exerceixen una acció protectora sobre els vidres metal·litzats o amb capes d’òxid de metall.


Ecològic

Suposa un considerable estalvi energètic en calefacció i refrigeració d’un habitatge, reduint el valor K en més de 0,3 W/m2K, segons el sistema, i una reducció del soroll al voltant de 3 dB RW.
El sofisticat procés de fabricació en línia i el rigorós control de qualitat garanteixen una vida en servei d’aproximadament 25 anys.