> Climalit + Stadip
SEGURETAT

Climalit amb Stadip elimina el risc d’accidents per impactes de persones contra el vidre, en aquestes aplicacions, i això fa que sigui particularment indicat per a grans finestrals, en habitatges, instal·lacions escolars, esportives, edificis públics i establiments d’hostaleria. Cal també per a cobertes i lluernes on, en cas de trencament accidental, evita la caiguda de fragments de vidre sobre les persones.
Com a criteri ineludible en tot projecte, CLIMALIT amb STADIP satisfà els requisits de seguretat bàsics en tot projecte, sense renunciar a les característiques de confort màximes.

La incorporació d’un vidre laminar STADIP en la composició de CLIMALIT ofereix els nivells de seguretat necessaris per a cada aplicació.

L’arquitectura moderna projecta grans espais envidrats en busca de la il·luminació natural i l‘amplitud d’espais. En nombroses ocasions, aquests envidraments es situen en cobertes, al nivell del terra i en zones de fàcil accés per als usuaris.

CLIMALIT amb STADIP elimina el risc d’accidents per impacte de persones contra el vidre.

Per la seguretat que ofereixen CLIMALIT amb STADIP és el doble vidre indicat per a grans finestrals.