> ANTIFOC
Vidre destinat la protecció contra focs o incendis, una funció essencial en les construccions d’ús particular i públic, per la qual cosa la demanda de sistemes de vidre contra el foc creix dia a dia. A continuació descrivim els principals productes homologats i les seves característiques: