> SECURIFLAM
Vidre de seguretat, fabricat mitjançant un tractament específic en un monolític habitual, que satisfà els següents criteris de resistència al foc:
• Fiabilitat mecànica.

• Estanqueïtat a les flames.

• Absència d’emissió de gasos inflamables.

Per tant es qualifica com a paraflames (PF) en els graus PF45 i PF60 minuts.

Denominació

Denominació

Tipus

Gruix mm.

Qualificació

Dimensió màxima mm.

SECURIFLAM 1006

Monolític

6

PF 45

2380 x 1240

1890 x 1840

SECURIFLAM 1010

Monolític

10

PF 60

900 x 1940

SECURIFLAM 2010

Laminat

21

PF 45

3050 x 1840


Característiques espectrofotomètriques:

Designació

Energia Lluminosa

Energia solar

Factor solar

TL

RL

TE

RE

AE

SECURIFLAM 1006

0.90

0.08

0.83

0.08

0.09

0.86

SECURIFLAM 1010

0.89

0.08

0.78

0.07

0.15

0.82

SECURIFLAM 2010

0.86

0.08

0.65

0.06

0.29

0.72