> PYROSWISS
Vidre trempat transparent d’alta resistència.

PYROSWISS satisfà els criteris de resistència al foc:

• Estabilitat mecànica.

• Estanqueïtat a les flames.

• Absència d’emissió de gasos inflamables.

Per tant es qualifica com a paraflames (PF) amb graus PF30 i PF45 minuts.
Dimensions de fabricació :

Tipus

Miralls mm.

Dimensions en mm.

Monolític

6,8,10,12,15,19

4200 x 2100

300 x 200

Laminat

 

3600 x 2000

300 x 200

Envidrament aillant

 

3500 x 2100 (1)

 


(1) Limitació de Climalit.
Característiques

Segons el temps de resistència a les flames existeixen dos tipus de PYROSWISS: PF30 i PF45

Mecàniques: Tensió admissible 1750 Kp/cm2 determinada sobre proveta de 6 mm. de gruix.

Resistent al xoc tècnic. (sprinklers d’extinció).

Aplicacions

S’empra fonamentalment com a paraflames (PF) substituint els vidres armats, tant en edificacions com en construcció naval.