> VETROFLAM
Vidre d'alta resistència mecànica amb tractament de capa especial, el qual satisfà els següents criteris de resistència al foc:

• Estabilitat mecànica.

• Estanqueïtat a les flames.

• Absència d'emissió de gasos inflamables.

• Reducció significativa de la radiació.

Per tant es qualifica com a paraflames de baixa radiació (PF) amb graus PF30 i PF60 minuts.

Tipus

Gruix

Dimensions en mm.

Màxima

Mínima

Monolític

6 y 8

(2)

300 x 200

Laminat

 

(2)

300 x 200

Envidrament aillant

 

(1)

300 x 200


(1) Limitacions de Climalit (dimensions).
(2) Segons aplicacions (consultar).
Aplicacions

VETROFLAM recull totes les propietats del PYROSSWIS ampliades amb la seva reducció de la radiació calorífica. Per tant és aplicable a tots els casos on calgui l’ús d’envidraments paraflames (PF), i especialment en exteriors on la baixa radiació impedeix la propagació vertical del foc.