> CONTRAFLAM
Doble envidrament format per dos vidres trempats o dos vidres laminats, separats amb un bastiment perifèric amb doble barrera d'estanqueïtat, i per un gel transparent i incolor que té la funció d'absorbir les radiacions calorífiques en cas d'incendi. Contraflam satisfà els quatre criteris de resistència al foc:

• Resistència mecànica.

• Aïllament tèrmic.

• Estanqueïtat a les flames.

• Absència d'emissió de gasos inflamables.

Característiques

• Segons el temps de resistència al foc existeixen quatre tipus de CONTRAFLAM: 30, 60, 90, 120.


CONTRAFLAM 30

Composició

Gruix mm.

Pes aprox. Kg/m2.

Dimensions mm.

Màxim

Mínim

30-12

22

39

1500 x 2000

300 x 400

30-15

25

42

1500 x 2000

300 x 400

30-18

28

46

1500 x 2000

300 x 400

CONTRAFLAM 60

60-20

32

50

1200 x 2000

300 x 400

60-28

38

56

1200 x 2000

300 x 400

CONTRAFLAM 90

90-50

60

80

1200 X 2000

300 X 400

90-28

69

95

1200 X 2000

300 X 400

CONTRAFLAM 120

120-65

83

115

1200 x 2000

300 x 400

120-84

104

143

1200 x 2000

300 x 400