> REFLEX
Vidres de PLANILUX, PARSOL, o PINK-ROSA, amb una de les cares tractada mitjançant el dipòsit d’una capa de silici elemental, per piròlisi, la qual cosa confereix una alta reflexió de llum visible i infraroja solar.

Trobem els següents tipus:

Vidre Base

Tipus

PLANILUX

REFLECTASOL K

PARSOL Gris

REFLECTASOL G

PARSOL Verd

REFLECTASOL V

PINK - ROSA

REFLECTASOL R