> COOL-LITE
Vidre incolor o Parsol amb una cara tractada mitjançant una capa metàl·lica aplicada per polvorització catòdica en buit.

Tonalitat

Tipus

Producte Base

Plata

SS 108   114   120   132
TS 120

Incolor

Crom

SC108   114   120

Incolor

Ocre

TE 110   115

Incolor

Blau

TB 130   140

Incolor

Blau cel

PB 108   114   120

Incolor

Bronze

SS 208   214   220   232

Parsol Bronze

Gris

SS 308   314   320   332
SR 132

Parsol Gris
Incolor

Verd

SS 408   414   420   432

Parsol Verd

Pink - Rosa

SS 508   514   520   532

Pink- Rosa


• Les lletres corresponen a un codi intern referit a la composició de la capa.
• El primer número indica el producte base: (1) PLANILUX, (2) PARSOL Bronze, (3) PARSOL Gris, (4) PARSOL Verd, (5) PINK-ROSA.
• Les dues últimes xifres corresponen a la transmissió lluminosa quan el producte base és un vidre incolor. En el cas de PARSOL i PINK-ROSA la transmissió lluminosa és inferior a aquestes dues xifres