> TALLES. ESTRIES. FRESATS
• Estries rectes. Fresatges.

• Estries corbades.

• Talles en barretes.

• Talles en centres.

• Sanefes.

• Tapes de taula.

• Dibuixos de disseny lliure.

• Talles sobre murals.