> VIDRE DOBLE
Treballs que es realitzen sobre els vidres que composen un doble envidrament, per tal de facilitar-ne la instal·lació en l’obra.

• Caixes.

• Decoracions i matejats.

• Opacificar.

• Enganxar a la bastida.

• Decalatges.