> VIDRE SIMPLE
Es realitzen manufactures treballant-hi sobre els cantells del vidre per tal d’eliminar les microfissures que es produïren durant el procés del tall del vidre, de manera que les podrem manipular i adequar idòniament per a la posterior aplicació.
Tipus:


• Aresta abaixada.


• Cantell polit pla.

• Cantell polit rodó o a mitjacanya.


• Doble cantell.

• Bisell recte.


• Bisell corbat.


• Bisell escaire interior.


• Bisell interior.


• Bisell amb biaix de cartabò.


• Bisell amb cantells de pit de colom.

• Doble cantell.