> CONTROL SOLAR
Els anomenats vidres de Control Solar són vidres d’última tecnologia, amb elevades prestacions, que milloren espectacularment els coeficients del vidre tradicional, aprofitant al màxim tant l’energia solar externa com ara els recursos propis de l’interior de l’edifici (climatització o refrigeració).