> TREMPATS
Vidre flotat o imprès el qual, sotmès a un tractament tèrmic de trempat, adquireix un augment de la resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic.
Totes les manufactures (osques, perforacions, etc.) s’han de fer abans de trempar el vidre; una vegada trempat qualsevol manufactura produiria el trencament.

En cas de trencament es fracciona en petits trossos no tallants, i d’aquesta manera s’elimina el perill d’accident.

Dimensions mínimes de fabricació, 900 x 300 mm., o una diagonal de 900 mm.

Dimensions màximes de fabricació, 6.000 x 3.210 mm.
Per a dimensions superiors consultar.

En un gruix de 10 mm. es pot aplicar en portes i instal·lacions, en les quals els volums de vidre són enllaçats per petites peces metàl·liques, sense cap altre perfil ni element de subjecció.

Existeixen portes trempades "Normalitzades" que es subministren amb les corresponents peces metàl·liques, i dos forats de 14 mm. de diàmetre per a acoblament de l’agafador. Se subministren en incolor, gris i bronze, i en les següents dimensions:

Tipus

LLarg mm.

Amplada mm.

N-1

2.190

896

N-2

2.090

896

N-3

2.090

796

N-4

2.190

796


Les possibilitats de les instal·lacions trempades són tan àmplies que permeten de crear tancaments de gran bellesa i versatilitat.