> SPIDER-GLASS
És un sistema altament eficaç el qual integra productes de vidre i elements mecànics.
 • Realitzar façanes completes de vidre, amb la consegüent millora pel que fa a l'aprofitament de la llum natural.

 • Col·locar peces de vidre de grans dimensions amb un nombre reduït de fixacions.

 • Atorgar una gran llibertat a l'hora d'elegir l'estructura portant.

 • Realitzar contraforts de vidre per a una transparència màxima.

 • Aportar una sèrie de valors afegits:
  o Aïllament acústic.
  o Control solar.
  o Seguretat.
  o Decoració.
La gamma de peces metàl·liques del sistema Spider GLASS comprèn :
 • Ròtules estàndard de fixació adaptades a cada composició:

  o Vidre monolític.
  o Vidre laminat.

 • Peces metàl·liques complementàries que asseguren la unió entre l'estructura portant i les ròtules:

  o Estrelles.
  o Cruïlles.
  o Passadors.
Ferramenta per a vidres trempats.
 • Golfos. Tenen la missió de permetre el gir de les portes i es situen en dos vèrtex (superior i inferior).

 • Frontisses. Tenen la mateixa funció que els golfos, però es situen en un dels cantells llargs de les portes.

 • Punts de gir alts. Són les peces sobre les quals giren els golfos alts i es situen en sostres, bastides o llindes.

 • Punts de gir baixos. Peces sobre les quals giren els golfos baixos i s'allotgen en el terra.

 • Panys, tancadors, topalls i llisquets. Peces que permeten de bloquejar els volums mòbils.

 • Peces d'unió de vidres fixes. Peces que permeten d'unir i fixar llunes que no tenen cap moviment o articulació.

 • Peces de subjecció perimetral. Peces que permeten d'ancorar en l'obra els volums fixos.