> Moldejats
Peces de vidre translúcid, massisses o buides per dins, les quals s'obtenen a partir del premsat d'una massa fosa de vidre en uns motlles dels quals en prenen la forma. Es destinen a la construcció de rajoles trepitjables paraments verticals.

Aquests moldejats poden ser:
  • Senzills. Consten d'un sol element massís que ha estat constituït en el motlle.
  • Dobles. Formats per dos elements independents els quals, soldats entre sí, originen una sola peça amb cambra d'aire.
Sistema Tabillum

Aquest sistema es basa en la col·locació peça a peça de moldejats dobles (amb cambra d'aire) de vidre, mitjançant juntes de PVC. intercalades, obtenint un conjunt fortament encaixat dins d'un bastidor perimetral de PVC, i assolint una total estanqueïtat i solidesa, mitjançant l'aplicació d'adhesius especials.