> Matejats
El domini de la llum a través del vidre, bé per tamisar i embellir la llum procedent de l’exterior, o bé per tal de dividir espais, i alhora per preservar la intimitat de la llar, ha estat una idea que troba la solució idònia en el vidre matejat amb àcid, sobre el qual s’han actualitzat els dissenys amb propostes escaients a l’evolució de l’arquitectura actual.
    Transparències

    Els vidres amb un tractament de decoració amb àcid ofereixen diferents nivells de transparència, i una àmplia gamma de dibuixos i ornaments artístics, i de fet es poden manufacturar per adaptar-los a qualsevol ambient decoratiu.