> LISTRAL ARMAT
És un vidre translúcid, obtingut per colat continu i laminació, amb la particularitat que porta incorporada en la seva massa una malla metàl·lica soldada de retícula quadrada (25 ó 12 mm. de costat), la qual s’introdueix en la fulla de vidre durant el procés de laminació.