> CORBATS
El vidre corbat s’obté a partir de l’escalfament del vidre pla fins al seu punt de plasticitat, i n’obtindrem la forma desitjada per mitjà de l’ús de motlles.

Un dels avantatges del vidre corbat és la flexibilitat de formes que es poden realitzar. Això permet al dissenyador de treballar amb un material al qual pot aplicar el seu propi estil.
Tipus de vidres que es poden corbar:
Incolors, extraclars, tintats, reflectants i de baixa emissivitat (només els del tipus pirolític). Es poden crear vidres de seguretat amb dos o més vidres de tipus flotat incolor units entre sí, per interposició de làmines de polivinil-butiral, la qual cosa impedeix en cas de trencament el despreniment del vidre.
Igualment es poden encadellar formant un doble envidrament.